Sikkerhet og GDPR

Den nye personvernforordningen GDPR stiller strenge krav til alle som behandler persondata. Det gjelder svært mange bedrifter og offentlige virksomheter.

Det vil være krevende for mange virksomheter å oppfylle kravene i den nye loven, spesielt dersom det eksisterende styringssystemet ikke er operativt og man har en stor kundebase i privatmarkedet. 

GDPR står for "General Data Protection Regulation", og innføres i Norge gjennom EØS-avtalen, gjeldende fra 20. juli 2018. Den sikrer kundenes eierskap til egne data i langt større grad enn den gamle personvernloven.

Mange av de nye rettighetene for personer vil måtte løses med selvbetjening, dersom man skal rekke behandlingsfristen og unngå bøter. 

Datatilsynet har oppsummert endringsbehovet i ti enkle punkter:

  • Alle norske virksomheter får nye plikter
  • Alle skal ha en forståelig personvernerklæring
  • Alle skal vurdere risiko og personvernkonsekvenser
  • Alle skal bygge personvern inn i nye løsninger
  • Mange virksomheter må opprette personvernombud
  • Reglene gjelder også virksomheter utenfor Europa
  • Alle databehandlere får nye plikter
  • Alle bør samarbeide i egne nettverk og følge bransjenormer
  • Alle får nye krav til avvikshåndtering
  • Alle må kunne oppfylle borgernes nye rettigheter

Det er ledelsen som er ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. Ansvaret kan ikke delegeres bort. Men det er mulig å få hjelp til å etablere et effektivt styringssystem som kan gi rammen for arbeidet: Habberstad kan bistå din virksomhet med å få på plass det som kreves i ny lov. Les mer om denne tjenesten Personvernombud.

Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av styringssystemer og informasjonssikkerhet generelt i kritiske miljøer, som helse og finans. Våre oppdragsgivere er innen alle sektorer, inkludert medlemsorganisasjoner. 

For sikker og smart utnyttelse av interne- og eksterne datakilder kan Habberstad også bistå med analyse av mulighetene for bedre utnyttelse av tilgjengelige informasjonstjenester.

Vi bidrar med effektiv prosjektledelse og endringsledelse - slik at oppgavene løses raskt og effektivt, og med resultater som er tatt i bruk i løpet av kort tid.

Vi har også rådgivere med mer teknisk bakgrunn. Kombinasjonen av teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering, bl.a. CISA og CISPP, gir trygghet for kvalitet og effektivitet.

 

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

 

 

Våre tjenester

Våre kunder

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign