3.650 skogeiere er andelseiere i Glommen Skog SA. Vårt formål er å sikre grunneierretten og skogeiernes lønnsomhet. Virksomheten har 72 ansatte fordelt på det meste av Østlandet og omfatter tømmeromsetning, skoglig tjenesteyting, næringspolitikk og eierskap i skogindustri. I 2016 omsatte konsernet 1,9 mill. kubikkmeter tømmer og hadde en omsetning på 1,1 mrd. kroner. Hovedadministrasjonen ligger på Elverum.

 

Næringspolitisk sjef

Vil du være vår næringspolitiske stemme?  Er du opptatt av skognæringen og dens rammebetingelser? Har du bakgrunn og nettverk i næringen?

Glommen Skog skal være premissgiver og toneangivende i næringspolitiske saker som har betydning for våre andelseiere, der vår primæroppgave er å være en virksomhet med fokus på eiendomsrett og arealavkastning. Samhandling og god kommunikasjon med  ulike deler av skognæringen blir vesentlig for å lykkes i stillingen. I tillegg skal du være en dyktig rådgiver for skogeieren i spørsmål knyttet til generasjonsskifter og eiendomsoverdragelser, kjøp/salg av skogeiendommer, økonomisk planlegging og skattespørsmål med mere.

Du vil lede en liten, men svært kompetent fagavdeling, hvor bistand til grunneiere berørt av grunnerverv/frivillig vern, konsesjonssaker, boplikt, delingssaker og tomtefeste er viktige områder. Vår nye næringspolitiske sjef skal, sammen med egen fagavdeling og øvrig organisasjon, levere kvalitativt gode tjenester på de områder som våre eiere og skognæringen etterspør. Samtidig skal du være vårt næringspolitiske fyrtårn utad, med en tydelig stemme som lyttes til. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede og utvikle egen fagavdeling
 • Samhandle tett med egen organisasjon og være en aktiv bidragsyter i ledergruppa
 • Arbeide aktivt med næringspolitiske spørsmål
 • Delta i relevante utviklingsprosjekter og fagfora
 • Være rådgiver for våre eiere og kunder innenfor egne kompetanseområder
 • Representere Glommen Skog på utvalgte nasjonale arenaer og organisasjoner

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Strategisk og helhetstenkende
 • Utadvendt, omgjengelig og relasjonsskapende
 • Trygg og tydelig, med evne til å prioritere
 • Analytisk, med evne og vilje til å sette deg inn i komplekse problemstillinger
 • Kreativ og utviklingsorientert
 • Velformulert, både muntlig og skriftlig

Du har relevant høyere utdannelse, gjerne innen skogfag/økonomi/jus, med god kunnskap om og interesse for skogbruk eller relatert virksomhet. Vi ser gjerne at du har erfaring fra privat næringsliv/ konkurranseutsatt virksomhet, i tillegg til erfaring fra næringspolitisk arbeid. Du må trives med mennesker, både i større og mindre fora, samtidig som du må være bekvem «på podiet». Ledererfaring er en forutsetning.

Vi kan tilby en spennende lederstilling i en offensiv og ujålete virksomhet i skognæringen, med en sterk merkevare som skal utvikles videre. Du vil jobbe i et uformelt miljø som preges av mye stolthet og identitet, kombinert med fagkompetanse, engasjement og kreativitet.

Primært arbeidssted vil være ved hovedkontoret på Elverum, men noe reiseaktivitet må påregnes.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 / Bjørn Skogstad, tlf. 93 06 64 37, eller adm. direktør i Glommen Skog Gudmund Nordtun, tlf 95723290.

Søknad med CV sendes jan.egil.myhre@habberstad.no senest 30. mai 2017.

 

Ledige stillinger

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

TwitterGoogle BookmarksLinkedIn