<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/ 12.10.2022

Habberstad ansetter seniorrådgiver på bærekraft og lederutvikling

Abonner på nyhetsbrev

I september begynte Kristine Lindberg i Habberstad som bærekraft- og lederutviklingsrådgiver. Hun kommer fra rollen seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Hun vil som bærekraftsrådgiver jobbe med bærekraft internt og eksternt til våre kunder.

Lindberg har 20 års erfaring fra internasjonale og nasjonale organisasjoner i både frivillig og statlig sektor. Der har hun har jobbet med og ledet prosjekter innen organisasjons- og lederutvikling, teamledelse, medarbeiderskap og miljø- og bærekraft. 

I Habberstad får jeg mulighet til, sammen med dyktige kollegaer, å jobbe med to fagområder som jeg virkelig brenner for, og gjerne i en kombinasjon. Å sette virksomheters bærekraftsmål ut i live og operasjonalisere disse handler i stor grad om ledelse- og organisasjonsutvikling, så dette er noe jeg virkelig gleder meg til å ta fatt på, forteller Lindberg.

Lindberg har en praksisnær og helhetlig tilnærming til endringsledelse og lederutvikling, og er opptatt av faglig forankring og bruk av vitenskapelige metoder som ligger til grunn for analytisk arbeid. Hun har både teoretisk og praktisk erfaring med å iverksette miljø- og bærekraftsmål i strategi, drift og anskaffelser. 

 – Kristine skal jobbe med Bærekraft til våre kunder i tillegg til internt på selskapsnivå. Hennes bakgrunn vil styrke fokus og løfte oss innenfor dette fagområdet. Nå gleder hun seg til å ta fatt på Habberstad sin andre bærekraftsdag, som gjennomføres i slutten av måneden hvor fokuset vil være å knytte bærekraft til alle våre tjenester, forteller daglig leder, Jostein Kvinnesland.

Habberstad bistår virksomheter med å etablere, videreutvikle og operasjonalisere virksomhetens ledelse og styring av porteføljen. Les mer om hvordan Habberstad jobber med leder- og ledergruppeutvikling her.  

Vi ønsker å være en arbeidsplass med et engasjement for miljø, sosialt ansvar og bærekraft generelt. Vi ønsker at vårt daglige arbeid skal gi gode ringvirkninger i samfunnet - en mening utover å tjene penger.  Les mer om bærekraftarbeidet vårt her 

 

Jostein Kvinnesland - Daglig leder

Jostein Kvinnesland har bred erfaring innenfor prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer. Han har ledet en rekke IT prosjekter for krevende kunder med høye krav til sikkerhet og integritet.

}

Relaterte artikler