<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/ 05.02.2019

Gjeldsregisteret: Habberstad i sentral rolle

Abonner på nyhetsbrev

Nordmenn blir stadig tyngre belastet med forbrukslån, og et gjeldsregister har vært etterspurt i årevis. Da Gjeldsinformasjonsloven trådte i kraft 1. november 2017, var EVRY den første leverandøren som søkte om konsesjon til å etablere en gjeldsregistertjeneste. Habberstad, ved Egil Årrestad, har bistått dem fra start til mål, og Gjeldsregisteret AS vil være i drift så snart bankene har avlevert de nødvendige data (de har til juli 2019). For oss i Habberstad er Gjeldsregisteret en suksesshistorie som illustrerer hva vi kan og hva vi står for. 

HubSpot Video


Habberstad ytterligere styrket innen et viktig tjenesteområde

I juni 2017 ble Habberstad kontaktet av EVRY for bistand i etableringen av et gjeldsregister. En av våre rådgivere, Egil Årrestad, som hadde jobbet med store registerløsninger i over 30 år, fikk oppdraget med å lede prosjektet. Samtidig bygget han opp kompetanse og et relevant metodeverk internt i Habberstad.

– Arbeidet gikk ut på å besvare høringsuttalelser, utarbeide forretningsmodell, business case og å føre søknaden om konsesjon i pennen, forklarer Årrestad.

Prosjektet ble fullført i henhold til planen, og Årrestad ble tilbudt rollen som daglig leder i selskapet som utgjorde prosjektets hovedprodukt: Gjeldsregisteret AS.

For Habberstads del er det aldri enkelt å gi slipp på verdifull kompetanse, men når det skyldes en solid leveranse blir vi først og fremst stolte. Ikke minst var dette et prosjekt som styrket oss ytterligere innen et viktig tjenesteområde. Habberstad har sterk kompetanse og bred erfaring med løsninger og tjenester som bygger på tilgjengelige private og offentlige registre. Dette er med på å sikre viktige gevinster for våre kunders digitaliseringsprosjekter.

Vi er alltid på jakt etter nye talenter i Habberstad. Finn aktuelle stillinger  og legg igjen din CV her.

Samfunnsnytte kjerneverdi for Habberstad

Før Habberstad sier ja til et oppdrag, vurderer vi alltid faglig relevans og samfunnsnytte. Gjeldsregisteret var faglig svært utfordrende, med store datavolumer, strenge krav til responstider og ikke minst et sterkt fokus på personvern. Det var også spennende å skulle etablere en hensiktsmessig forretningsmodell. Samtidig var det åpenbart at dette hadde potensial til å bli et sentralt virkemiddel i kampen mot et omfattende problem.

– Det var et veldig interessant prosjekt faglig sett, sier Årrestad og peker på de mange interessentene han forholder seg til. Fra politisk ledelse og offentlig sektor til finansforetak og media; Gjeldsregisteret får mye oppmerksomhet fra flere hold.

Han beskriver dialogen mellom Habberstad og EVRY som god og åpen. Årrestad sier han fikk jobbe selvstendig og fritt, samtidig som han hadde et solid fagmiljø i ryggen.

– I Habberstad fikk jeg veldig god kompetansemessig utvikling knyttet til det å drive som rådgiver. Altså metodikk og ikke minst noen flere sertifiseringer som jeg dro stor nytte av i jobben jeg gjorde for EVRY og Gjeldsregisteret. Hadde jeg behov for å trekke på ressurser, sto organisasjonen klar til å bidra, avslutter han.

 

Harald Mæhle

Mæhle har spesialisert seg på prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer og innføring av IT-løsninger. I Habberstad er han leder for tjenesteområde IT-Rådgivning. Mæhle er også styreleder for Habberstads deleide selskap Cloudworks, et spisskompetent og ledende selskap innen identitets- og tilgangsstyring IAM.

}

Relaterte artikler