<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
/ 11.08.2022

Habberstad vokser og styrker ledergruppen på strategi og forretningsutvikling

Abonner på nyhetsbrev

Etter snart fire år som fagansvarlig for tjenesteområdene Virksomhetsarkitektur og Tjenestedesign, går Tom Reffhaug i disse dager over i ny rolle som leder for strategi og forretningsutvikling i Habberstads ledergruppe. Selskapet har opplevd sterk vekst og hans fokus fremover vil være å bringe synergiene mellom Habberstads tre forretningsområder, IT rådgivning, lederrekruttering og lederutvikling, videre til våre kunder.

Tom står for en tverrfaglig tilnærming til problemløsning, spesielt til utfordringene våre kunder står overfor relatert til digitalisering og bærekraft. Han vil fortsatt være tilgjengelig som rådgiver på strategisk nivå og primært sikre at våre kunder får tilgang til vår viktigste ressurs; Habberstads spesialister og seniorrådgivere.

Hvilken verdi vil den nye rollen ha for Habberstads kunder?

Tom sin erfaring med forretningsutvikling i internasjonale ledende virksomheter vil nå tilgjengeliggjøres for alle våre kunder, samtidig som han vil jobbe med innovasjon internt i Habberstad.

Hans fagkompetanse på områdene virksomhetsarkitektur og designledelse er i tråd med Design og Arkitektur Norges (DOGA) anbefalte tilnærming til radikal innovasjon i offentlig og privat sektor. Tom trekker spesielt frem kompleksiteten virksomheter i dag opplever relatert til digitalisering og bærekraft. Dette mener han vil kreve nye, tverrfaglige og koordinerte tilnærminger til strategisk planlegging. Som igjen utfordrer eksekveringen av strategien og gjennomføringen av prosjekter. Her vil Tom fungere som en sparringspartner og bistå inn i prosjekter.

Hvordan vil Habberstads tjenesteportefølje og evne til å levere bli styrket?

Habberstads design- og arkitekturtilnærming til innovasjon vil gi økt innsikt i våre kunders behov og utfordringer, bidra til spissing og økt presisjon i vår tjenesteportefølje, samt gi retning for utviklingen av nye relevante tjenester.

Gjennom samtaler og utforskning av muligheter, basert på erfaringer fra relevante problemstillinger i sammenlignbare virksomheter, vil Tom være en brobygger og videreutvikle Habberstads tverrfaglige kompetanse.

Habberstad har i over 80 år videreutviklet og effektivisert virksomheter, og levert trygghet for gode resultater. Det skal vi fortsette med de neste 80 år også, sier daglig leder, Jostein Kvinnesland.

Hva betyr den nye rollen for Habberstads økosystem av samarbeidspartnere? 

Habberstads strategi er å bistå store og mellomstore, offentlige og private virksomheter innenfor tjenesteområdene IT rådgivning, lederrekruttering og lederutvikling. Vår sterkeste motivasjon er å hjelpe våre kunder med å realisere strategiske målsettinger og sikre gevinster.

Vi ser viktigheten av å tverrfaglig samarbeide på tvers av selskaper og kunder. Derfor har vi også som misjon å videreutvikle og styrke relasjonene til ledende aktører i vår bransje. Denne samarbeidstilnærmingen, mener vi vil gagne våre kunder og øke forutsigbarheten og langsiktigheten i våre leveranser.

Tom har med seg erfaring fra over 20 år med forretningsutvikling i globalt ledende IT-selskaper, og hans tro på Design Thinking som tilnærming til rådgivning vil styrke vårt samarbeid med våre foretrukne partnere i tiden fremover.

En solid trekløver

Habberstad har i over 80 år videreutviklet og effektivisert virksomheter, og levert trygghet for gode resultater. Det skal vi fortsette med de neste 80 år også, sier daglig leder Jostein Kvinnesland. Vi skal fortsette å levere kvalitet, tilpasse oss og utvikle våre ansatte. I over 18 år har han sammen med leder for IT-rådgivning Harald Mæhle jobbet side om side, mye har skjedd siden den gang.

Det er gledelig å få Tom på plass, hans helhetlige tankesett og teft for forretningsutvikling vil styrke oss for fremtiden, og gi økt fokus og merverdi for våre kunder, avslutter daglig leder Jostein Kvinnesland som ser frem til å videreutvikle Habberstad med den nye trioen.

thumbnail_IMG_0334Fra venstre: Leder for IT-rådgivning, Harald Mæhle, leder for strategi og forretningsutvikling, Tom Reffhaug og daglig leder, Jostein Kvinnesland.

Jostein Kvinnesland - Daglig leder

Jostein Kvinnesland har bred erfaring innenfor prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer. Han har ledet en rekke IT prosjekter for krevende kunder med høye krav til sikkerhet og integritet.

}

Relaterte artikler