<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abonner på nyhetsbrev

Om samfunnsansvar

Ingen virksomheter driver i fullkommen isolasjon. Alt vi gjør har virkninger, noen av dem bare innad i virksomheten, men mange påvirker verden omkring...

Datatilsynet endrer syn etter Habberstads innspill

Habberstad bistår med å implementere praktisk og godt personvern. Vi jobber både som rådgivere og personvernombud, og i det arbeidet så både støtter o...