<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=627297&amp;fmt=gif">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Hvordan få nytte av økonomistyring i prosjektledelse?

Mange oppfatter økonomistyring i prosjekter som et nødvendig onde gjennom påtvunget rapportering ovenfra. Økonomistyring som kun omfatter rapportering...