<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

IT-sikkerhet

Har styret i din virksomhet informasjonssikkerhet på agendaen?

Hovedoppgaven til et styre er å sikre forsvarlig organisering og drift. Selskapets drift og verdier skal forvaltes med hensyn til eiernes interesser. ...