<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Lederutvikling

Feedback-trappen - Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med negative tilbakemeldinger

Høres det kjent ut? De fleste mennesker synes det er ubehagelig å motta negative tilbakemeldinger, noe som trigger naturlige forsvarsmekanismer, som å...

Relasjonsbygging i virtuelle team

Man kan ikke snakke om effektiv teamledelse i dag uten å komme inn på virtuelle eller hybride team, altså team som ikke sitter sammen fysisk i hverdag...

Endringsledelse

Hybrid ledelse – hvordan lede i den nye hverdagen?

Endelig er vi tilbake igjen. Tilbake på kontoret. Eller tilbake i en hybrid hverdag, som er løsningen for de fleste kontoransatte i dag. En ny type ar...