<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Lederutvikling

Virker lederutvikling?

Kritiske røster hevder at lederutvikling er bortkastede penger, fordi det gir liten varig effekt. Også forskning bekrefter at lederutvikling i flere t...

Endringsledelse ADKAR

Hvordan lykkes med endringsledelse?

Vi har investert tid og penger i en ny systemløsning som digitaliserer tungvinte prosesser, men likevel sliter vi med å løsrive oss helt fra de gamle ...