<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Digitalisering

Mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Mange digitaliseringsprosjekter møter stor motstand hos mellomlederne. Kan det ha noe å gjøre med kommunikasjonen internt?

8 grunner til at du ikke lykkes med gevinstrealisering

Mange prosjekter oppstår under de beste intensjoner, men resultatene uteblir. Hvorfor blir det slik, og hva kan man gjøre med det?

Hvordan beregne lønnsomheten ved et prosjektforslag

I Habberstad møter vi daglig bedrifter som står overfor et vanlig dilemma: De vil gjerne øke produktiviteten ved hjelp av en ny aktivitet (tjeneste, p...

Habberstads digitaliseringsstrategi

Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større ...

Endringer i prosjektet

Endringer og nye krav er en uunngåelig del av et prosjekt. Effektiv og bevisst håndtering av slike endringer kan være avgjørende for om prosjektet bli...

Personvernombud som en tjeneste

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpe...