<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Mellom barken og veden – mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Digitalisering er tilsynelatende vårt tiårs store moteord, og ofte gjenstand for individuell fortolkning. En mye brukt forståelse av det er «prosessen...