<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

IT-sikkerhet

Derfor bør mange virksomheter bruke et eksternt personvernombud

Personvern er vel så mye et vern av virksomhetens økonomi og omdømme.

De 5 vanligste GDPR-forseelsene blant norske virksomheter

Støvet har lagt seg etter de første GDPR-rundene, men arbeidet med den nye personvernloven er langt fra over. Det er mange virksomheter som har gjort ...