<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Hvilke konsekvenser får en sabotasje på Internettforbindelsen til utlandet for din virksomhet?

Svein Halvard Nergård, seniorrådgiver i Habberstad med over 20 års erfaring med internettkommunikasjon, belyser i denne artikkelen noen av konsekvense...