<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Endringsledelse

Hvorfor velge ADKAR som rammeverk for endringsledelse

Dere har investert både tid og penger i en ny systemløsning, men sliter med å løsrive dere helt fra den gamle prosessen. Virker det kjent?

Disse 4 egenskapene kjennetegner den moderne IT-lederen

Den tradisjonelle IT-sjefens rolle har endret seg de siste årene. Den stadige digitaliseringen kombinert med et høyere press på IT-avdelinger til å bi...

Prosjektledelse i mindre prosjekter

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader. Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus k...

Prosjektteam: smått er godt

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team. Hvis det skal mer enn to pizzaer t...

Motstand mot endringer

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motsta...

Verdien av planlegging

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten. Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som man...

Virkemidler for endring

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort. Når ledere selv tar den praktiske ledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir ...

Kulturell endring

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen? 

Smidig prosjektledelse

Endringer og nyinvesteringer skal lykkes hvis de først settes i gang.

Systemarkitektur

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett.