<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Digitalisering

Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Prosjektledelse i digitaliseringens tid

Det er ikke merkelig at mange virksomheter strever med digitalisering, eller ikke ser hva dette skal ha å si for egen virkelighet. Hva er digitaliseri...