<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Prosjektteam: smått er godt

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team. Hvis det skal mer enn to pizzaer t...

Motstand mot endringer

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motsta...

Verdien av planlegging

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten. Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som man...

Virkemidler for endring

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort. Når ledere selv tar den praktiske ledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir ...

Kulturell endring

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen? 

Smidig prosjektledelse

Endringer og nyinvesteringer skal lykkes hvis de først settes i gang.

Systemarkitektur

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett. 

Digitalisering

Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Endringer i prosjektet

Endringer og nye krav er en uunngåelig del av et prosjekt. Effektiv og bevisst håndtering av slike endringer kan være avgjørende for om prosjektet bli...

Personvernombud som en tjeneste

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpe...