<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Endringsledelse – en forutsetning for informasjonssikkerhets- og GDPR-prosjekter

En endringsprosess er å gå fra en eksisterende situasjon eller tilstand til en fremtidig situasjon eller tilstand. Dette er, som de fleste kjenner til...

De 5 vanligste GDPR-forseelsene blant norske virksomheter

Støvet har lagt seg etter de første GDPR-rundene, men arbeidet med den nye personvernloven er langt fra over. Det er mange virksomheter som har gjort ...

Disse 4 egenskapene kjennetegner den moderne IT-lederen

Den tradisjonelle IT-sjefens rolle har endret seg de siste årene. Den stadige digitaliseringen kombinert med et høyere press på IT-avdelinger til å bi...

Mellom barken og veden – mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Digitalisering er tilsynelatende vårt tiårs store moteord, og ofte gjenstand for individuell fortolkning. En mye brukt forståelse av det er «prosessen...

Habberstads digitaliseringsstrategi

Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større ...

Prosjektledelse i mindre prosjekter

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader. Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus k...

Prosjektteam: smått er godt

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team. Hvis det skal mer enn to pizzaer t...

Motstand mot endringer

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motsta...

Verdien av planlegging

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten. Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som man...

Virkemidler for endring

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort. Når ledere selv tar den praktiske ledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir ...