<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Relasjonsbygging i virtuelle team

Man kan ikke snakke om effektiv teamledelse i dag uten å komme inn på virtuelle eller hybride team, altså team som ikke sitter sammen fysisk i hverdag...

IT-sikkerhet

Verdien av løpende informasjonssikkerhetsarbeid

For å kunne respondere raskt på endringer i trusselbildet, må du ha god oversikt over hvilke sikkerhetstiltak du allerede har på plass. 

IT-sikkerhet

Har styret i din virksomhet informasjonssikkerhet på agendaen?

Hovedoppgaven til et styre er å sikre forsvarlig organisering og drift. Selskapets drift og verdier skal forvaltes med hensyn til eiernes interesser. ...

IT-sikkerhet

5 myter om sikkerheten til skytjenester du burde vite om

Når kostnadene til driftskritiske råvarer øker og budsjettene i offentlig sektor må dekke stadig nye oppgaver, blir digitale skytjenester løftet frem ...

Digitalisering IT-sikkerhet

Risikobildet i den digitale verden

Antall alvorlige cyberhendelser er tredoblet siden 2019. Dette dreier seg om hendelser som treffer bredt, på tvers av sektorer, og rammer både private...

Endringsledelse

Hybrid ledelse – hvordan lede i den nye hverdagen?

Endelig er vi tilbake igjen. Tilbake på kontoret. Eller tilbake i en hybrid hverdag, som er løsningen for de fleste kontoransatte i dag. En ny type ar...

Digitalisering Bærekraft

Hvorfor er digital transformasjon viktig for verdiskaping – og bærekraft et viktig element

Den grunnleggende betydningen av transformasjon handler ikke om å erstatte gammel teknologi med ny eller kopiere det Google eller Amazon gjør. Essense...

IT-sikkerhet

Er dere en start-up? Da må du lese videre om GDPR og informasjonssikkerhet:

Det er lett å tenke at personvern og informasjonssikkerhet er noe man kan utsette eller ikke trenger å legge for mye vekt på som en start-up - “vi er ...

Styreevaluering

På tide å tenke strategisk om styrearbeidet

En styreevaluering er det første steget mot et moderne styre.

Rekruttering

Derfor øker etterspørselen etter sluttvurderinger

Det er i rekrutteringen du tar dine kanskje aller viktigste beslutninger. Heldigvis er det enkelt å redusere risikoen for å velge feil.