<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abonner på nyhetsbrev

Habberstads digitaliseringsstrategi

Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større ...

Prosjektledelse i mindre prosjekter

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader. Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus k...

Prosjektteam: smått er godt

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team. Hvis det skal mer enn to pizzaer t...

Motstand mot endringer

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motsta...

Verdien av planlegging

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten. Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som man...

Virkemidler for endring

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort. Når ledere selv tar den praktiske ledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir ...

Kulturell endring

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen? 

Smidig prosjektledelse

Endringer og nyinvesteringer skal lykkes hvis de først settes i gang.

Systemarkitektur

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett. 

Digitalisering

Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.