<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abonner på nyhetsbrev

[Video] Virksomhetsarkitektur og tjenestedesign forklart på 4 minutter

Er du leder i en kompleks organisasjon? I så fall er virksomhetsarkitektur et begrep du bør gjøre deg godt kjent med.

8 grunner til at du ikke lykkes med gevinstrealisering

Mange prosjekter oppstår under de beste intensjoner, men resultatene uteblir. Hvorfor blir det slik, og hva kan man gjøre med det?

Hvordan beregne lønnsomheten ved et prosjektforslag

I Habberstad møter vi daglig bedrifter som står overfor et vanlig dilemma: De vil gjerne øke produktiviteten ved hjelp av en ny aktivitet (tjeneste, p...

Disse 7 retningslinjene gjør deg til en bedre forfatter av stillingsannonser

Det koster penger å tiltrekke seg feil, for få eller for mange søkere. Hvordan får du et perfekt antall søkere som også er kvalifiserte for jobben? De...

Hvordan få nytte av økonomistyring i prosjektledelse?

Mange oppfatter økonomistyring i prosjekter som et nødvendig onde gjennom påtvunget rapportering ovenfra. Økonomistyring som kun omfatter rapportering...

Testledelse i endring: Moderne utviklingsmetoder utfordrer testlederrollen

Måten vi utvikler IT-systemer er i endring. Det er ikke lenger slik at vi har alle kravene til løsningen klare idet vi starter utviklingen. Det skal l...

Endringsledelse – en forutsetning for informasjonssikkerhets- og GDPR-prosjekter

En endringsprosess er å gå fra en eksisterende situasjon eller tilstand til en fremtidig situasjon eller tilstand. Dette er, som de fleste kjenner til...

De 5 vanligste GDPR-forseelsene blant norske virksomheter

Støvet har lagt seg etter de første GDPR-rundene, men arbeidet med den nye personvernloven er langt fra over. Det er mange virksomheter som har gjort ...

Disse 4 egenskapene kjennetegner den moderne IT-lederen

Den tradisjonelle IT-sjefens rolle har endret seg de siste årene. Den stadige digitaliseringen kombinert med et høyere press på IT-avdelinger til å bi...

Mellom barken og veden – mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Digitalisering er tilsynelatende vårt tiårs store moteord, og ofte gjenstand for individuell fortolkning. En mye brukt forståelse av det er «prosessen...