<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fagblogg

Abonner på nyhetsbrev

Hvordan beregne lønnsomheten ved et prosjektforslag

I Habberstad møter vi daglig bedrifter som står overfor et vanlig dilemma: De vil gjerne øke produktiviteten ved hjelp av en ny aktivitet (tjeneste, p...

Disse 7 retningslinjene gjør deg til en bedre forfatter av stillingsannonser

Det koster penger å tiltrekke seg feil, for få eller for mange søkere. Hvordan får du et perfekt antall søkere som også er kvalifiserte for jobben? De...

Hvordan få nytte av økonomistyring i prosjektledelse?

Mange oppfatter økonomistyring i prosjekter som et nødvendig onde gjennom påtvunget rapportering ovenfra. Økonomistyring som kun omfatter rapportering...

Testledelse i endring: Moderne utviklingsmetoder utfordrer testlederrollen

Måten vi utvikler IT-systemer er i endring. Det er ikke lenger slik at vi har alle kravene til løsningen klare idet vi starter utviklingen. Det skal l...

Endringsledelse – en forutsetning for informasjonssikkerhets- og GDPR-prosjekter

En endringsprosess er å gå fra en eksisterende situasjon eller tilstand til en fremtidig situasjon eller tilstand. Dette er, som de fleste kjenner til...

Disse 4 egenskapene kjennetegner den moderne IT-lederen

Den tradisjonelle IT-sjefens rolle har endret seg de siste årene. Den stadige digitaliseringen kombinert med et høyere press på IT-avdelinger til å bi...

Mellom barken og veden – mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Digitalisering er tilsynelatende vårt tiårs store moteord, og ofte gjenstand for individuell fortolkning. En mye brukt forståelse av det er «prosessen...

Habberstads digitaliseringsstrategi

Behovet for strategisk retning på investeringene blir ikke borte med digitaliseringen. Kravet om rask respons og proaktive endringer blir bare større ...

Prosjektledelse i mindre prosjekter

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader. Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus k...

Prosjektteam: smått er godt

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team. Hvis det skal mer enn to pizzaer t...