<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digitalisering IT-sikkerhet

Risikobildet i den digitale verden

Antall alvorlige cyberhendelser er tredoblet siden 2019. Dette dreier seg om hendelser som treffer bredt, på tvers av sektorer, og rammer både private...

Digitalisering Bærekraft

Hvorfor er digital transformasjon viktig for verdiskaping – og bærekraft et viktig element

Den grunnleggende betydningen av transformasjon handler ikke om å erstatte gammel teknologi med ny eller kopiere det Google eller Amazon gjør. Essense...

Digitalisering

Mellomlederens undervurderte rolle i digitalisering av virksomheten

Mange digitaliseringsprosjekter møter stor motstand hos mellomlederne. Kan det ha noe å gjøre med kommunikasjonen internt?

Digitalisering

Porteføljestyring: En erfaren konsulent deler sine beste råd

Virksomhetens evne til endring og omstilling vil være avgjørende for suksess på sikt. Men hvordan vet du hvilke prosjekter du skal satse på?

Digitalisering IT-sikkerhet

IT-sikkerhet: Slik sikrer du riktig håndtering av informasjon

Det tryggeste er å optimalisere for brukernes behov.

Digitalisering

Hvordan rasere et digitaliseringsprosjekt?

Disse 5 knepene sikrer minimal måloppnåelse.