<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
IT-sikkerhet

Alt du trenger å vite om sikkerhetsrevisjoner: Hva er det, hvorfor gjøre det og hvordan gjennomføre.

Mange virksomheter tenker på GDPR som et fullført prosjekt. Men det er faktisk en del av den løpende driften.

IT-sikkerhet

Verdien av løpende informasjonssikkerhetsarbeid

For å kunne respondere raskt på endringer i trusselbildet, må du ha god oversikt over hvilke sikkerhetstiltak du allerede har på plass. 

IT-sikkerhet

Har styret i din virksomhet informasjonssikkerhet på agendaen?

Hovedoppgaven til et styre er å sikre forsvarlig organisering og drift. Selskapets drift og verdier skal forvaltes med hensyn til eiernes interesser. ...

IT-sikkerhet

5 myter om sikkerheten til skytjenester du burde vite om

Når kostnadene til driftskritiske råvarer øker og budsjettene i offentlig sektor må dekke stadig nye oppgaver, blir digitale skytjenester løftet frem ...

Digitalisering IT-sikkerhet

Risikobildet i den digitale verden

Antall alvorlige cyberhendelser er tredoblet siden 2019. Dette dreier seg om hendelser som treffer bredt, på tvers av sektorer, og rammer både private...

IT-sikkerhet

Er dere en start-up? Da må du lese videre om GDPR og informasjonssikkerhet:

Det er lett å tenke at personvern og informasjonssikkerhet er noe man kan utsette eller ikke trenger å legge for mye vekt på som en start-up - “vi er ...

IT-sikkerhet

Identitets og tilgangskontroll (IAM): Slik sikrer du brukervennligheten

Nøkkelen er å stille de rette kontrollspørsmålene.

IT-sikkerhet

Skalerbare organisasjoner og «Minste Bærekraftige Organisering»

Hvis virksomheten din var et bygg, og du skulle renovere – ville du visst hva som var bærevegger?

IT-sikkerhet

Derfor bør mange virksomheter bruke et eksternt personvernombud

Personvern er vel så mye et vern av virksomhetens økonomi og omdømme.

Digitalisering IT-sikkerhet

IT-sikkerhet: Slik sikrer du riktig håndtering av informasjon

Det tryggeste er å optimalisere for brukernes behov.