<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Lederutvikling

Perspektivskiftet - Lederkonsulenten og oppdragsgiveren

I mine tidligere roller i frivillig og offentlig sektor, har jeg vært med på å evaluere ulike konsulenttilbud med tilhørende CVer på området leder- og...

Lederutvikling

Feedback-trappen - Hvorfor er det så vanskelig å lykkes med negative tilbakemeldinger

Høres det kjent ut? De fleste mennesker synes det er ubehagelig å motta negative tilbakemeldinger, noe som trigger naturlige forsvarsmekanismer, som å...