<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Åsmund Vikenes

Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse, prosjektledelse

Åsmund Vikenes har lang erfaring som prosjektleder og rådgiver, og har ledet mange prosesser knyttet til outsourcing innenfor utvikling og drift, valg av leverandører og oppfølging av leveranser. Han har bistått en rekke kunder i krevende anskaffelsesprosesser innenfor kjøp, vedlikehold og drift, og er fagansvarlig for anskaffelser i Habberstad. Åsmund Vikenes har gjennom Management for hire-oppdrag også lang erfaring fra ledelse av IT-avdelinger i større organisasjoner.

Kompetanseområder:

  • Prosjektledelse
  • Anskaffelser
  • Outsourcing
  • Leverandørstyring
  • IT-strategi og endringsledelse
  • Sertifisert PRINCE2, ITIL, MoV, Prosci Certified Change Practitioner, MoP

Kontaktinformasjon:

E-post: asmund.vikenes@habberstad.no
Telefon: +47 97 70 15 86

LinkedIn