<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Øystein Malme

Rekruttering av ledere og spesialister

Øystein er utdannet Cand.real fra Universitetet i Oslo med Informatikk som hovedfag. Øystein har mer enn 20 års erfaring med rekruttering av ledere og spesialister og har gjennomført mange hundre vellykkede rekrutteringer. Han har også erfaring med HR-ledelse, karriererådgivning og med coaching av ledere i ulike typer organisasjoner og virksomheter.

 

Øystein har erfaring fra utfordrende lederstillinger i både Norsk Data og Siemens. I tillegg til å ha deltatt i krevende kurs- og lederprogrammer, har han videreutdannet seg innenfor psykologi/NLP. Øystein er opptatt av integritet og etterrettelighet. Han er tillitskapende og møter mennesker med en åpen og nysgjerrig holdning. Struktur, metodikk og fremdrift er områder Øystein vektlegger sterkt for å oppnå avtalte mål.

Kontaktinformasjon:

E-post: oystein.malme@habberstad.no
Telefon: +47 40 40 35 54

LinkedIn