<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anders Brunland 

Arkitektur, forretningsutvikling og innovasjon

Brunland har jobbet som leder på ulike nivåer de siste 9 årene. Han har initiert og gjennomført omorganiserings- og endringsprosesser samt vært ansvarlig for at digitaliseringsperspektivet ivaretas i virksomhetens strategi. Brunland er opptatt av samhandlingen mellom teknologi og strategi, og besitter spisskompetanse på innovasjon. Han har erfaring med oppkjøp, konseptutvikling, strategiske analyser, forretningsarkitektur og målbilder. Arbeid med oppstartsbedrifter i tidligfase og screenet for deltagelse i ulike akseleratorprogram er også noe han er godt kjent med.

Brunland er god på å lede prosesser og kommunisere med ulike deler og lag av organisasjoner, hans egen bakgrunn som utvikler gjør at han raskt setter seg inn i komplekse problemstillinger og kommuniserer godt med utviklere.  Brunland er en erfaren foredragsholder.  

Kompetanseområder:

  • Forretningsutvikling og arkitektur
  • Prosjektledelse
  • Innovasjon
  • Endringsledelse
  • Informasjonssikkerhet

Arbeidserfaring:

 • GK Gruppen - IT- Direktør
 • OBOS BBL - Leder for forretningsutvikling og strategi, Innovasjonagent, løsningsarkitekt 
 • Esito AS- Senior tech. lead,løsningsarkitekt 
 • UIO- Faglærer
 • Geelmuyden Kiese -Medieovervåkning

Kontaktinformasjon:

E-post: anders.brunland@habberstad.no
Telefon: +47 94 32 20 01

LinkedIn