<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anders Øvergaard

Portefølje- og virksomhetsstyring, prosjektledelse og økonomistyring

Anders Øvergaard er en forretnings- og resultatorientert siviløkonom med omfattende erfaring fra IT-bransjen. 

Han har erfaring med svært store og teknologisk utfordrende prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. I disse prosjektene har Anders hatt roller som prosjektleder, controller og kvalitetssikrer. 

Anders har også omfattende erfaring med utforming av rutiner og prosesser for virksomhetsstyring for store selskaper i privat og offentlig sektor.

Han har også vært medlem av øverste ledelse og har bakgrunn fra ulike bransjer som energi, IT, olje og gass fra kunde- og leverandørsiden.

Anders er vant til og trives sammen med mennesker fra andre kulturer med ulikt tankesett og måte å oppføre seg på i en virksomhet. Dette kommer godt med for å sikre en vellykket gjennomføring av endringer i store virksomheter med kontorer verden rundt.  

Anders er Habberstads fagansvarlige for tjenesteområdet Portefølje- og virksomhetsstyring.

Kompetanseområder:

  • Portefølje- og virksomhetstyring 
  • Program- og prosjektledelse
  • Ledelse og økonomistyring
  • Management for Hire
  • Forretningsutvikling

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS, Seniorrådgiver
  • Jacobsen Elektro AS, Økonomidirektør, Business Manager, Management for Hire
  • Aker Oilfield Services, Business Manager
  • Exie, Manager, prosjektleder og rådgiver
  • Forsvarets Overkommando, Seniorkonsulent

Kontaktinformasjon:

E-post: Anders.Overgaard@habberstad.no
Telefon: +47 926 64 690

LinkedIn