<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Anne Skinnemoen

Leder – og organisasjonsutvikling
Coaching og selvledelse

Anne C. Skinnemoen har i mer enn 20 år hatt kommersielle mellomlederroller i næringslivet, innen salg, markedsføring og forretningsutvikling. Siden 2013 har hun vært endringskonsulent, rekrutterer og strategisk rådgiver for norske virksomheter. Anne har en kunde- og brukerorientert tilnærming til organisasjonsutvikling, og hjelper virksomheter med å tilpasse seg endrede rammevilkår. Hvordan overføre strategier til operativ handling gjennom aktiv endringsledelse er et av hennes ekspertiseområder. Anne er sertifisert coach og har vært engasjert både som personlig coach og executive coach for ledere.

Anne utvikler work shops og utviklingsprogrammer som legger til rette for personlig utvikling hos den enkelte deltager. Hun er en verdsatt fasilitator av teamutviklingsprosesser og lederutviklingsprogrammer, som engasjerer og involverer. Med entusiasme veileder, utfordrer og støtter hun den enkelte deltager til å hente ut sitt potensial, for derigjennom bidra til varige endringer i team og virksomhet.

Kompetanseområder

         • Teamutvikling og psykologisk trygghet
         • Ledergruppeutvikling 
         • Kultur - og organisasjonsutvikling
         • Atferdsøkonomi
         • Growth Mindset
         • Coaching og selvledelse
         • Endringsledelse
         • Prosessledelse
         • Rekruttering og onboarding
         • Sertifisert NLP Coach og Meta - Coach

 

Arbeidserfaring:

     • Senior Busines Consultant & Client Partner, Head4More AS
     • Strategisk rådgiver og coach, Raadhusgruppen Utvikling 
     • Medierådgiver, Omnicom Media Group 
     • Markedssjef, Color Line Cruises
     • Marketingsjef, Berg-Hansen
      Reiseburau AS
     • Brand Manager, Select Service Partner 
     • Produktsjef, Frionor AS pg Frionor Norge AS 

 

Kontaktinformasjon:

E-post: anne.skinnemoen@habberstad.no
Telefon: +47 98 630 813

LinkedIn