<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Astrid Nestor

Kontorsjef

Astrid Nestor er Kontorsjef i Habberstad, og har ansvar for administrasjon, regnskap, lønn og resepsjon

Utdannelse:

 • Bedriftsøkonomstudiet, NKS Høgskole, Oslo
 • Driftøkonom, NKS Bedriftslederskolen, Oslo
 • VK 1 økonomilinje, Handel og Kontor, Bodø
 • Grunnkurs, Handel og Kontor, Bodø

Arbeidserfaring:

 • Lønn- og personalkonsulent, Nordiske Varme Sanitær AS, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Datelco AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, Sønnico Installasjon AS HK, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Sønnico Installasjon AS avd. Pollux, Oslo
 • Regnskapssekretær, Motek AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, M. Klebs & Co, Oslo, Oslo
 • Saksbehandler reklamasjon, Tollpost Globe AS HK Oslo
 • Kontormedarbeider, Tollpost Globe AS avd Bodø
 • Formell utdannelse

Kontaktinformasjon

E-post: astrid.nestor@habberstad.no
Telefon: +47 97 53 41 67

LinkedIn