<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Atle Strande

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling, coaching

Atle Strande har godt over 20 års ledererfaring både fra både offentlig og privat sektor med både linje- og HR-ansvar. Den røde tråden for Atles virke i sine roller er å sette retning, strukturere og utvikle. Atle har solid erfaring med rekruttering på alle nivå og har siden mars 2020 drevet med lederrekruttering og executive search. Han har ledet mange endrings-/omstillings-/skaleringsprosesser både strategisk og operativt. Fremtredende egenskaper hos Atle er evne til å se helhet, forstå kompleksitet og sterk på relasjoner.  Han tar stort eierskap i det han driver med og som person legger han stor vekt på integritet, konsistens og lojalitet. 

Kompetanseområder

  • Topp- og mellomlederrekruttering
   • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
   • Ledelse- og lederutvikling
   • Operativ og strategisk HR
 • Coaching

Arbeidserfaring:

  • Yapril AS - Management Consultant
  • NutraQ AS -Konsernsjef  
  • Sana Pharma Group AS -Konserndirektør HR & Organisasjon
  • G4S Aviation Security AS -HR-sjef
  • Mattilsynet - Seniorrådgiver
  • Næringsmiddeltilsynet Hadeland & Land-Daglig leder

 

Kontaktinformasjon:

E-post: atle.strande@habberstad.no
Telefon: +47 90 89 20 54

LinkedIn