<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Berit Gunnes

Prosjektledelse, testledelse, funksjonell arkitekt og interaksjonsdesign

Berit er en svært erfaren og faglig dyktig prosjekt- og testleder. Hun har ledet store leveranseprosjekter, mottaksprosjekter og konseptutredninger før anskaffelse.

Berit er sertifisert testleder (ISTQB Foundation), og har hatt rolle som testleder og testkoordinator i flere store prosjekter – bl.a. ved leveranse av Statens Konsernkonto til Norges Bank, Tine og Statsbygg/Nytt Nasjonalmuseum. I flere av disse prosjektene har det vært gjennomført brukertesting. Hun har også vært involvert i testing av sikkerhet & ytelse, samt automatisert testing.

I rolle som funksjonell- og løsningsarkitekt har Berit vist evne til raskt å forstå forretningsprosesser. Hun har erfaring med å representere både forretningen og teknisk fagmiljø ved spesifisering og implementering. Hun evner å sikre helhet i løsninger, som er kompatible med forretningens arkitektur, samt vurdere løsninger både fra forretnings og teknisk side.

Berit Gunnes har også deltatt i flere forprosjekter med konseptutredning, og vært tett involvert i prosesser med branding, interaksjonsdesign, PoC og prototyping. 

Kompetanseområder:

  • Prosjektledelse 
  • Testledelse
  • Funksjonell arkitekt 
  • Interaksjonsdesign og brukeropplevelse 

 

  • Prince2 Practitioner 
  • ISTQB Foundation
  • TOGAF Foundation 
  • ITIL Foundation
  • Strategic Project Leadership (SPL®)

Kontaktinformasjon:

E-post: Berit.Gunnes@habberstad.no
Telefon: +47 901 56 790

LinkedIn