<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bjarne Gundersen

Rekruttering av ledere og spesialister, Search Manager

Bjarne Gundersen arbeider med rekruttering av ledere og spesialister, og har sin bakgrunn fra ledelse og salg, i de senere år innenfor IT og Telecom. Han har utdannelse innen forsikring, og har deltatt i et eget utdannelsesprogram i regi av Telenor på BI, Bachelor of Management. Han har mer enn 20 års erfaring innen salg og salgsledelse og har også vært med på å bygge opp selskaper.

Kompetanseområder:

 • IT og telecom
 • Forsikring
 • Transport
 • Rekruttering
 • Ledelse
 • Salg og salgsledelse
 • Prosjektledelse
 • Logistikk
 • Organisasjonsutvikling
 • Forhandlinger

Arbeidserfaring:

 • IBM Norge, Territory Services & Solution Leader
 • Ski Follo Taxidrift AS, Administrerende direktør
 • Assurance Centeret Forsikringsmegling, Daglig leder og partner
 • Telenor Business Solution Norge, Key Account Manager Konsern
 • Telenor Mobil, Key Account Manager
 • Intelecom Group Norway, Key Account Manager
 • Forenede Norge Forsikring, Assurandør

Kontaktinformasjon:

E-post: bjarne.gundersen@habberstad.no
Telefon: +47 91 82 79 68

LinkedIn