<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bjørg Alvestad

Rekruttering av ledere og spesialister, Utviklingsprosjekter

Bjørg Alvestad har lang erfaring med rekruttering/executive search, og har opparbeidet seg omfattende erfaring med å rekruttere kandidater som evner å lede komplekse virksomheter med solide fagmiljøer. Alvestad har omfattende erfaring fra både offentlig og privat sektor, og over 20 års erfaring med å lede utviklingsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.

Bjørg har god kunnskap innen offentlig sektor, og de krav som er til dokumentasjon og prosess. Hun er en god sparringspartner, også ved effektivisering og kvalitetssikring av prosessgjennomføring. Gjennom en bred oppdragsportefølje har hun opparbeidet seg både faglig og praktisk innsikt i offentlig og privat sektor, og vet hva som kreves av ledere i store virksomheter. Bjørg er kreativ og løsningsorientert med kundens behov i fokus. 

Kompetanseområder:

    • Lederrekruttering
    • Offentlig og privat sektor
    • Forretnings- og organisasjonsutvikling
    • Utviklingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt

Arbeidserfaring:

  • Direktoratet for e-helse
  • Vesir AS
  • Bedriftskompetanse AS

Kontaktinformasjon:

E-post: bjorg.alvestad@habberstad.no
Telefon: +47 95 76 54 75

LinkedIn