<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cathrine Wilhelmsen

Endrings- og omstillingsprosesser, prosjektledelse

Cathrine Wilhelmsen har lang erfaring med digitalisering, endringsledelse og implementering av nye verktøy hos bedriftens medarbeidere. De siste årene har hun bistått en rekke  digitaliseringsprosjekter i private og offentlige virksomheter med prosjekt- og endringsledelse. Cathrine er kreativ og løsningsorientert og har demonstrert stor evne til å gjennomføre prosjekter i krevende miljøer. Hennes spesialområde er endringsledelse, digitalisering, kommunikasjon og prosjektledelse.

Utdannelse:

 • Prosjektledelse, sertifisert PRINCE2 Practitioner
 • Endringsledelse, sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner
 • Kommunikasjon og markedstjenester
 • Omstillingsprosjekter
 • Sertifisert ITIL Foundation

Arbeidserfaring:

 • Habberstad, Senior rådgiver
 • Crayon, Partner Manager Cloud CSP
 • Habberstad, Senior rådgiver
 • SmartWorks, Seniorkonsulent/prosjektleder
 • Stamina Helse og Trening, Markedskonsulent
 • Aftenposten forlag, Grafisk designer/macer
 • Grafisk Form as, Designer/prosjektleder
 • Making Waves, Designtekniker
 • Creuna, Mac-ansvarlig/designtekniker
 • BMR (Bergsnov, Mellbye & Rosenbaum), Mac-ansvarlig/designteknikker
 • Dinamo reklamebyrå, daglig leder avd. Reproforum Vest
 • Ogilvy & Mathers as, Inhouse reprotekniker

 

Kontaktinformasjon:

E-post: cathrine.wilhelmsen@habberstad.no
Telefon: +47 47 64 35 43

LinkedIn