<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cathrine Wilhelmsen

Endrings- og omstillingsprosesser, prosjektledelse

Cathrine Wilhelmsen har lang erfaring med digitalisering, endringsledelse og implementering av nye verktøy hos bedriftens medarbeidere. De siste årene har hun bistått en rekke  digitaliseringsprosjekter i private og offentlige virksomheter med prosjekt- og endringsledelse. Cathrine er kreativ og løsningsorientert og har demonstrert stor evne til å gjennomføre prosjekter i krevende miljøer. Hennes spesialområde er endringsledelse, digitalisering, kommunikasjon og prosjektledelse.

Utdannelse:

 • Bedriftsøkonomstudiet, NKS Høgskole, Oslo
 • Driftøkonom, NKS Bedriftslederskolen, Oslo
 • VK 1 økonomilinje, Handel og Kontor, Bodø
 • Grunnkurs, Handel og Kontor, Bodø

Arbeidserfaring:

 • Lønn- og personalkonsulent, Nordiske Varme Sanitær AS, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Datelco AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, Sønnico Installasjon AS HK, Oslo
 • Administrasjonssekretær, Sønnico Installasjon AS avd. Pollux, Oslo
 • Regnskapssekretær, Motek AS, Oslo
 • Regnskapsmedarbeider, M. Klebs & Co, Oslo, Oslo
 • Saksbehandler reklamasjon, Tollpost Globe AS HK Oslo
 • Kontormedarbeider, Tollpost Globe AS avd Bodø
 • Formell utdannelse

Kontaktinformasjon:

E-post: cathrine.wilhelmsen@habberstad.no
Telefon: +47 47 64 35 43

LinkedIn