<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Elin Marie Østbø

Prosjektledelse, porteføljestyring, endringsledelse

Elin Marie Østbø har over 15 års erfaring i å lede implementerings- og oppgraderingsprosjekter hos store virk­somheter i offentlig og privat sektor. Elin Marie har også erfaring med bruk av off-shore team for å levere løsninger i prosjektene. Elin er en metodisk og faglig sterk prosjektleder som legger vekt på å sette virksomheten i stand til å forvalte og å få gevinst av levert løsning. Hun har erfart viktigheten av god endringsledelse, både med hensyn til organisasjonsendring og fokus på drift. Hun har erfaring fra leverandørsiden i Oracle og Software Innovation og fra kunde­siden i Sparebank1 og Telenor.

Elin Marie var en av de sentrale ressursene i Oracle Norge i utrulling av Oracles egenutviklede metode­verk for implementering.  Dette bestod i gjennomføring av kurs for kollegaer i Consulting, samt å være ressursperson i praktisk anvendelse av metodeverket.  Elin Marie har hatt en til­svar­ende rolle i Tieto med metodikk for implementering av Public 360°; gjennomgang og tilgjengelig­gjør­ing av metodeverk, samt veiledning og være ressursperson for kollegaer.

I Sparebank1 var Elin Marie forvalter av selskapets prosjektstyringsmodell og prosjektportefølje. Som porteføljeforvalter hadde hun ansvar for oppfølging av alle prosjekt i selskapets prosjektportefølje. Elin Marie bidro også med innføring i styringsgruppearbeid for styringsgruppenes medlemmer, dette som en del av implementering av prosjektmodellen. I Software Innovation var Elin Marie porteføljeforvalter av ProArc prosjektene, herunder etablering av rapporteringsstruktur for prosjektene.

Elin Marie er utdannet siviløkonom

Kompetanseområder:

  • Prosjektledelse
  • Porteføljestyring
  • Endringsledelse
  • ERP løsninger

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS, Seniorrådgiver
  • Tieto - Software Innovation
  • Sparebank 1
  • Oracle Norge

Kontaktinformasjon:

E-post: Elin.Marie.Ostbo@habberstad.no
Telefon: +47 976 90 873

LinkedIn