<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Erik Berg-Nielsen

Fagansvarlig forretningsarkitektur og virksomhetsstyring. Prosjektledelse, endringsledelse

Erik har gjennom sin erfaring bygget betydelig kompetanse i hvordan man sikrer strategisk retning i virksomheters forretnings og IT modeller, hvor man binder sammen prosesser, mennesker og teknologi, ofte i situasjoner med behov for endringer.  Erik har vært både prosjekteier og prosjektleder for en rekke komplekse IT prosjekter i både privat og offentlig sektor.  I tillegg har han jobbet med globale virksomheter i utviklingen av deres verdikjeder. I disse interaksjonene ser Erik på virksomheters mål og strategier, analyserer forretningsmodellens modenhet og kapabiliteter opp mot dette, hvordan organisasjonen fungerer “ende til ende”, identifiserer flaskehalser og svakheter, for å designe tiltak i forbedringer.

Erik har deltatt i flere prosjekter og erfart hvor viktig det er å sikre en “Governance” modell for hvorfor og hvordan beslutninger tas.

Erik er fagansvarlig for virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur i Habberstad. 

Kompetanseområder

    • Business Architecture
    • Verdikjede utvikling - SCM
    • Forretningsmodeller - innovasjon
    • Organisasjonsutvikling
    • Business Process Re-engineering
    • IT Stack - fra datasenter til sky
    • Prosjektledelse
    • Endringsledelse
    • Leder Coach

 

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS - Fagansvarlig virksomhetsarkitektur og forretningsarkitektur
  • Gartner -Senior Advisor & Client Executive
  • Dell- Senior Account Executive
  • Hewlett Packard Senior Specialist Major Accounts
  • Sun MicrosystemsSenior Sales Executive
  • Webstep - Senior Rådgiver og Salgsdirektør
  • Trintech - Chief Operating & Marketing Officer

 

Kontaktinformasjon:

E-post: erik.berg-nielsen@habberstad.no
Telefon: +47 41517170

LinkedIn