<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Håvard Hattestad

Program og prosjektledelse, virksomhetsstyring

Håvard Hattestad har bred erfaring innen prosess- og prosjektledelse. Han har hatt spesiell fokus på hvordan riktig bruk av systemstøtte og informasjon kan realisere gevinster gjennom å tilrettelegge for digitalisering og prosessforbedringer. Håvard har spisskompetanse innen områdene Identity Governance and Administration (modeller for tilgangsstyring) og analytics/virksomhetsstyring. Han har gjennomføringsevne og erfaring med å jobbe med alle nivåer i en organisasjon gjennom flere år som leder og rådgiver i det norske og nordiske markedet. 

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Prosesskartlegging
 • Endringsledelse
 • IKT anskaffelser
 • Sertifisert prosjektleder PRINCE2 Practitioner
 • Sertifisert endringsleder PROSCI Certified Change Practitioner
 • Sertifisert i gevinstrealisering (MoV)
 • Sertifisert i porteføljestyring (MoP)

Arbeidserfaring:

 • Unit4, Leder nordisk leveranseavdeling
 • Exie AS, Konsulentdirektør
 • Exie AS, Prosjektleder, Seniorkonsulent
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Økonomikontroller
 • Statens Helseundersøkelser, Økonomikontroller

Kontaktinformasjon:

E-post: havard.hattestad@habberstad.no
Telefon: +47 92 01 69 59

LinkedIn