<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Halvor Oseid

Offentlige IKT-anskaffelser, informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Halvor Oseid har mer enn 15 års erfaring som prosjektleder og rådgiver innen offentlig og privat sektor. Han er en spesialist innen IKT anskaffelser og er en erfaren prosjektleder som evner å lede store kompliserte og ofte også tekniske prosjekter.

Halvor Oseid er utdannet jurist i Rettsinformatikk. Han har ledet store IKT-anskaffelser, helt fra be­hovs­kartlegging, kontraktstrategi, utarbeidelse av konkurransedokumenter og kravspesifikasjoner, evaluering, forhandlinger og frem til underskrevet avtale. Halvor har ofte også ledet implementering av inngått kontrakt.

Halvor Oseid bistår også med juridiske rådgivning og kontraktsoppfølging av anskaffelsen, og har regelmessig bistått oppdragsgiver i forbindelse med leverandørens etterlevelse av kontrakt. Videre har han bistått offentlige og private virksomheter ved reklamasjoner av anskaffet IKT-utstyr og -løsninger.

Med sin rettsinformatiske bakgrunn og arbeidserfaring fra Datatilsynet er Halvor god kjennskap til personvernretten. Personvernrettslige problemstillinger dukker regel­messig opp i tilknytning til hans yrkesutøvelse.

Halvor har gjennomført oppdrag med å vurdere elektroniske kommunikasjons- og sikkerhets­løsninger opp mot de krav regelverket setter for forvaltningsorganet. Dette for å operasjonalisere sikkerhetstjenester og - produkter.

Kompetanseområder:

  • Offentlige IKT-anskaffelser
  • Kontraktsoppfølging og – strategi
  • Informasjonssikkerhet
  • Prosjektledelse

Arbeidserfaring:

  • Habberstad AS, Seniorrådgiver
  • KPMG
  • Management IT
  • Statskonsult
  • Toll- og avgiftsdirektoratet
  • Datatilsynet

Kontaktinformasjon:

E-post: Halvor.Oseid@habberstad.no
Telefon: +47 957 59 362

LinkedIn