<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hanne Enger

Prosjektledelse, offentlige anskaffelser

Hanne Enger har lang erfaring fra prosjektledelse og testledelse. Hun har videre generell erfaring fra arbeid med IT-prosjekter, offentlige anskaffelser og forvaltning av IT-systemer, herunder arbeid med informasjonssikkerhet og kursledelse.

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse, sertifisert PRINCE2 Practitioner,  TOGAF Certified, ITIL v3
 • Endringsledelse, sertifisert PROSCI Certified Change Practitioner
 • Testledelse
 • Kravspesifisering
 • Kontraktsoppfølging
 • Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse

Arbeidserfaring:

 • Prosjektleder, Oslo kommune
 • Prosjektmedarbeider og fagkonsulent, Oslo kommune
 • KOSTRA-ansvarlig, Oslo kommune
 • Logistikkoordinator, AS Opal
 • Forskningsassistent, University of Technology, Sydney

Kontaktinformasjon:

E-post: hanne.enger@habberstad.no
Telefon: +47 928 52 424

LinkedIn