<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hans Petter Karlsen

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling, coaching

Hans Petter Karlsen har 30 års ledererfaring både på operativt og strategisk nivå. Han har erfaring fra Forsvaret, fylkeskommunen, spesialisthelsetjenesten, Staten og konsulentbransjen og har derved egen erfaring og god forståelse for rekruttering av ledere på ulike nivåer. Hans Petter har bistått i mange komplekse rekrutteringsoppdrag av ledere til toppledernivå mellomledernivå og spesialister i både offentlig, privat og frivillig sektor. Han har bred erfaring innen rekruttering, organisasjon- og lederutvikling og har opparbeidet seg et sort nettverk.

Kompetanseområder

  • Topp- og mellomlederrekruttering
   • Kompetanse- og organisasjonsutvikling
   • Ledelse- og lederutvikling
   • Operativ og strategisk HR
 • Coaching

 

Arbeidserfaring:

 • Statens Kartverk - HR Direktør 
 • Høyskolen i Østfold - Sensor i HR og organisasjonspsykologi
 • Habberstad AS - Partner og seniorrådgiver
 • Ringerike sykehus HF -Personaldirektør
 • Hønefoss videregående skole -Assisterende rektor
 • Høyskolen i Akershus - Praksisveileder
 • Forsvaret - Offiser 

 

Kontaktinformasjon:

E-post: hans.petter.karlsen@habberstad.no
Telefon: +47 93425743

LinkedIn