<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Harald Mæhle

Leder IT-rådgivning, Portefølje- og virksomhetsstyring, forhandlingsledelse

Harald Mæhle har spesialisert seg på prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosess­forbedringer. Han har bistått store virksomheter som AF Gruppen, Tine, og Sporveien med etablering av prosjekt­­­styrings­funksjoner. Harald er også styreleder for Habberstads deleide selskap Cloudworks, et spisskompetent og ledende selskap innen identitets- og tilgangsstyring IAM. 

Kompetanseområder:

  • Portefølje- og virksomhetsstyring
  • Program- og prosjektledelse
  • Anskaffelse og forhandlinger
  • Sertifisert innen MOP, MOV, PMP, PRINCE2 Practitioner, PROSCI Certified Change Pratitioner, ITIL og ISTQB.

Arbeidserfaring:

  • Rådgiver Habberstad
  • Eget konsulentfirma
  • Daglig leder Lutra Norway AS
  • Lærer Universitetet i Oslo
  • Lærer i videregående skole

Kontaktinformasjon:

E-post: Harald.Maehle@habberstad.no
Telefon: +47 900 60 769

LinkedIn