<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hoan Pham 

Prosjektledelse, Master data management

Pham har over 10 års erfaring med å innføre master data i prosjekter og virksomheter. Pham mener at for å tilpasse seg endringer, må virksomheter utnytte data, nye teknologier og nye måter å jobbe og samarbeide på. Pham har god forståelse for hvordan teknologi kan brukes i forbindelse med masterdata og prosesser for å støtte forretningens behov, og at masterdata er grunnlaget for digital transformasjon. Gjennom masterdata muliggjøres samarbeid på tvers, og bedre innsikt på den totale verdistrømmen. Pham er opptatt av tverrfaglig samarbeid og legger vekt på å ha menneskene i sentrum. Han er god på å lede prosesser og kommunisere med ulike deler av organisasjoner og setter seg raskt inn i komplekse problemstillinger. 

Pham er kjent med rammeverk som blant annet MSP og Prince2, han evner å skreddersy prosjekt og prosess for å oppnå konsistente og vellykkede resultater.

Kompetanseområder:

   • Master data management 
   • Prosjektledelse
   • Smidig metodikk

Arbeidserfaring:

 • Gjensidige Forsikring ASA  
 • Telenor Norge

Kontaktinformasjon:

E-post: hoan.pham@habberstad.no
Telefon: +47 91 13 66 59

LinkedIn