<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ida Sienna N.Mortensen

Tjenestedesigner og prosjektleder

Ida Sienna har master i industriell design med spesialisering innen tjenestedesign og strategi. Hun motiveres av å skape brukervennlige og fremtidsrettede løsninger, og er opptatt av å avdekke brukerens behov for å designe skreddersydde løsninger med sluttbrukeren i sentrum. Ida Sienna har en tverrfaglig tilnærming og løsningene baserer seg på helhetsforståelse. Fra sitt arbeid i Helsedirektoratet har brukerorientert designmetodikk vært fundamentet ved innhenting av brukerinnsikt fra sluttbrukere og sentrale aktører. 

Ida Sienna har jobbet aktivt med bærekraft og FNs utviklingsmål i flere prosjekter for å sikre langsiktige og inkluderende løsninger. Hun er opptatt av at løsningene ikke har negativ effekt på miljøet eller krever ressurser som ikke er bærekraftig. Som prosjektledere er Ida Sienna opptatt av å skape helhetlige løsninger og ønsker å skape et trygt og samlet arbeidsmiljø hvor prosjektet utnytter kunnskap fra ulike fagfelt og jobber mot felles mål.

Kompetanseområder

    • Tjenestedesign 
    • UX- design 
    • Prosjekt- og prosessledelse 
      

Arbeidserfaring:

  • Helsedirektoratet - Tjenestedesigner og prosessleder
  • Ing. Borgen AS - Visuell designer  

 


 

Kontaktinformasjon:

E-post: ida.sienna.mortensen@habberstad.no
Telefon: +47 93835763

LinkedIn