<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ingvild Elseth

Program og prosjektledelse, endrings- og omstillingsprosesser

Ingvild Elseth har flere års erfaring med prosjekt- og programledelse og gevinstrealisering knyttet til prosess-forbedringer og innføring av nye IT-løsninger. Hennes viktigste styrke er evnen til å være ambassadør for endringer, samt å drive tidlig brukerinvolvering. Ingvild er vant til å jobbe i komplekse matriseorganisasjoner, der vellykket implementering i stor grad avhenger av det å sikre forankring på flere nivåer i organisasjonen. Hun brenner for teamutvikling, og tror team presterer best innenfor fleksible rammer og med tydelige forbilder.

Kompetanseområder:

  • Program- og prosjektledelse
  • Endringsledelse og forventningsstyring
  • Teamledelse, internasjonal erfaring
  • Sertifisert PRINCE 2 Practitioner

Arbeidserfaring:

  • BHGE - a GE Company, Programleder
  • GE Oil & Gas, Subject Matter Expert Lead
  • GE Oil & Gas, Teamleder
  • GE Oil & Gas, Lead Engineer / Prosjektingeniør i subseaprosjekt
  • EDR Engineering Data Resources AS, Teknisk konsulent

Kontaktinformasjon:

E-post: Ingvild.Elseth@habberstad.no
Telefon: +47 920 51 954

LinkedIn