<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jørn Annweiler 

Virksomhetsarkitektur og -styring, endringsledelse og prosjektledelse

Jørn Annweiler er en erfaren toppleder med tung internasjonal erfaring innen maritim industri. Han er Siviløkonom fra NHH og Master of Technology Management fra NTNU/Cambridge University. Han har lang erfaring i endringsledelse, virksomhetsarkitektur og digital transformasjon i større foretak.

Jørn har en helhetlig tilnærming til komplekse problemstillinger. Han arbeider i grensesnittet mellom IT, forretning og økonomi og er en brobygger som skaper tillit med sin dype forståelse av virksomhetsprosesser, strategi, kapabiliteter og digitalisering. Gjennom dette skaper han godt samarbeid på tvers av organisatoriske enheter, fagområder og prosjekter. Jørn har også ekspertise i å bygge integrerte bærekraftige forretningsstrategier og operasjonalisere disse, og kjenner godt til ESG rapportering. Annweiler er kundefokusert og trives med å jobbe med utfordrende kunder både på et strategisk og operasjonelt nivå.

Kompetanseområder

 • Forretningsarkitektur
 • Strategisk ledelse 
 • Digitalisering og automasjon 
 • Forretningsutvikling - innovasjon
 • Prosjekt- og endringsledelse
 • Bærekraftige forretningsstrategier
 • ESG rapportering
 

Arbeidserfaring:

  • Maritime Partners - CEO
  • Meratus Group -CEO, Asset and Commercial Director 
  • Active Shipping - CEO, CFO
  • Torvald Klaveness - Finance Manager, Procurement Director 
  • IMC Pan Asia - Analyst. Financial Controller  

 


 

Kontaktinformasjon:

E-post: jorn.annweiler@habberstad.no
Telefon: +47 91342514

LinkedIn