<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jørn Annweiler 

Prosjektledelse, endringsledelse, virksomhetsstyring og forretningsarkitektur

Jørn Annweiler er en erfaren toppleder med tung internasjonal erfaring, fra roller som CFO, CEO, CCO, COO, Asset Director og Procurement/Logistic Director innen maritim & logistikk industri. Han er Siviløkonom fra NHH og Master of Technology Management fra NTNU. Han har lange erfaring i endringsledelse og innføring av IT løsninger innenfor virksomhetsstyring, herunder, operasjonsstyring, prosjektstyring, økonomistyring, ressursstyring og målstyring.

Jørn har en helhetlig tilnærming til komplekse problemstillinger. Han arbeider i grensesnittet mellom IT, forretning og økonomi og er en brobygger som skaper tillit med sin dype forståelse av virksomhetsprosesser, kundebehov, faglige integritet og lederskap. Gjennom dette skaper han gode samarbeid på tvers av organisatoriske enheter, fagområder og prosjekter. Annweiler er kundefokusert og trives med å jobbe med utfordrende kunder både på et strategisk og operasjonelt nivå.

Kompetanseområder

 • Forretningsarkitektur
 • Strategisk ledelse 
 • Digitalisering og automasjon 
 • Forretningsutvikling - innovasjon
 • Prosjekt- og endringsledelse
 

Arbeidserfaring:

  • Maritime Partners
  • Meratus Group
  • Active Shipping 
  • Torvald Klaveness
  • IMC Pan Asia   

 


 

Kontaktinformasjon:

E-post: jorn.annweiler@habberstad.no
Telefon: +47 91342514

LinkedIn