<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jon Skurdal

Prosjekt- og programledelse, Endringsledelse, Teknisk IT-infrastruktur

Jon har over 20 års erfaring fra prosjekt, program og teamledelse innen privat og offentlig sektor. Han har ledet komplekse prosjekter med et stort antall interessenter. Jon har god kjennskap til smidige metoder og prosesser. Skurdal har bred teknisk IT-infrastrukturkompetanse med design, konfigurasjon og etablering av komplekse løsninger, samt utrulling og konfigurasjon av klientplattformer og nettverksløsninger. Jon har god kunnskap om IT-drift og sentrale drifts-prosesser. 

Prosjekter som virksomhetsoverdragelse og andre organisasjonsendringer har gitt Skurdal god innsikt og kompetanse fra et organisatorisk perspektiv og erfaring innen endringsledelse.  Han er godt kjent med offentlige anskaffelser fra tidlig fase ved etablering og kvalitetssikring av kravspesifikasjon til deltagelse i forhandlinger og valg av leverandør.

Kompetanseområder:

    • Prosjekt - og programledelse
    • Endringsledelse
    • Teknisk IT-infrastruktur
    • IT-drift og prosesser
    • Offentlige anskaffelser

Prosjekterfaring:

 • Oslo Kommune
 • Skatteetaten
 • Sykehuspartner HF
 • Skatteetatens IT- og Servicepartner (SITS)
 • Trondheim Kommune
 • Politiets Data og Materielltjeneste / Kriminalomsorgens IT-tjeneste
 • Norges Bank
 • Accenture

Kontaktinformasjon:

E-post: jon.skurdal@habberstad.no
Telefon: +47 93 06 53 33

LinkedIn