<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Jostein Kvinnesland

Daglig leder, Portefølje- og virksomhetsstyring

Jostein Kvinnesland har bred erfaring innenfor prosjektledelse og rådgivning knyttet til effektivitets- og prosessforbedringer. Han har ledet en rekke IT prosjekter for krevende kunder med høye krav til sikkerhet og integritet.

Hans erfaring innbefatter også program- og porteføljestyring, gevinstrealisering og endringsledelse. I tillegg til å lede prosjekter, har han også lang erfaring som utleid avdelingsleder og rådgiver for IT direktør. 

Kompetanseområder:

 • Prosjekt- og prosessledelse
 • Program- og porteføljestyring
 • Ledelse og virksomhetsstyring
 • Offentlige anskaffelser og forhandlingsledelse
 • Endringsledelse
 • Kvalitetssikring
 • Sertifisert i MoP, PRINCE2 Practitioner, PMP, ITIL, MoV og PROSCI Certified Change Practitioner

Arbeidserfaring:

 • Daglig leder og partner, Habberstad AS
 • Eget konsulentselskap
 • Salgssjef, IFS Norge AS
 • Business development og prosjektleder, Norconsult Telematics Middle East
 • Servicesjef og salgssjef, Cap Gemini Norge