<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Karine Østtveit

Digital transformasjon, strategi og forretningsutvikling.

Karine Østtveit har erfaring fra omfattende digitale endringsprosesser, og har ledet og deltatt i en rekke større prosjekter innenfor digital transformasjon, digital vekst og endringer av forretningsmodeller. Hun har erfaring fra komplekse matriseorganisasjoner, og har i tillegg til å ha jobbet mye med strategiarbeid og forretningsutvikling hatt ansvaret for store IT-prosjekter som bytte av kjernesystem og integrasjon av IT-systemer etter oppkjøp.

For tiden skriver hun doktorgrad innenfor digitalt lederskap og ledelse av digital transformasjoner. Hun har ellers en mastergrad i strategi og ledelse fra London School of Economics (LSE), samt en rekke kurs innenfor teknologi- og innovasjonsledelse, IT Governance og bærekraftledelse.

Kompetanseområder:

  • Digital transformasjon 
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Endringsledelse
  • Program- og prosjektledelse 
  • Bærekraftsledelse 

Arbeidserfaring:

 • Snowball digital 
 • Codan ForsikringGruppen
 • Dagbladet

Kontaktinformasjon:

E-post: karine.osttveit@habberstad.no
Telefon: +47 98 45 18 17

LinkedIn