<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kjersti Nesheim

Informasjonssikkerhet og prosjektledelse

Kjersti Nesheim har lang erfaring med sikkerhets- og digitaliseringsarbeid fra det offentlige. Hun har jobbet med utbedring og digitalisering av komplekse system, og konseptutredning for å løfte den generelle informasjonssikkerheten i det offentlige. Hun har fokus på informasjonssikkerhet og -forvaltning for god virksomhetsstyring og vellykket digitalisering. 

Som prosjektleder er Kjersti opptatt av forankring hos ledelse og sluttbruker, tverrfaglige team, smidig tilnærming til kravsendringer og åpne kommunikasjonslinjer.

Arbeidserfaring:

     • Informasjonssikkerhet 
     • Digitalisering og digital samhandling
     • Prosjekt og endringsledelse 


 

 


 


 

Arbeidserfaring:

    • Rådgiver Habberstad
    • Seniorrådgiver og prosjektleder, Digitaliseringsdirektoratet
    • Faggruppeleder og Seniorrådgiver, Nasjonalsikkerhetsmyndighet

 

 

Kontaktinformasjon:

E-post: kjersti.nesheim@habberstad.no
Telefon: +47 47611239

LinkedIn