<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kolbjørn Preus

Rekruttering av ledere og spesialister, lederutvikling

Kolbjørn Preus er utdannet innenfor økonomi fra BI og NKS/STI, og har studier i Psykologi og NLP. Han har mer enn 20 års erfaring med lederrekruttering, coaching, karriereutvikling, ledertrening og omstillingsprosesser. Kolbjørn har tidligere vært salg-/markedssjef i IBS Norge og administrasjonssjef i Norsk Sykepleierforbund. Han har både etablert og utviklet flere selskaper innenfor ulike HR-områder. Kolbjørn har i en årrekke holdt kurs og foredrag for høyskoler, organisasjoner og ulike næringslivsselskaper. Han er opptatt av å utvikle det enkelte individ ved bruk av positiv psykologi bygget over gode verdier med fokus på målorientering og en god balanse i livet.

Kontaktinformasjon:

E-post: kolbjorn.preus@habberstad.no
Telefon: +47 40 40 35 53

LinkedIn