<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kristen A. Tveter

Program- og prosjektledelse, informasjonssikkerhet

Kristen Tveter har en MBA med fokus på IT og virksomhetsendring fra MIT Sloan School of Management, og har jobbet med dette fagområdet de siste 20 årene. Han har ledet en rekke virksomhetskritiske prosjekter og programmer. Kristen har hatt omfattende produktansvar mot det internasjonale markedet.  Han har bygget opp organisasjoner for løsningssalg, teknisk support og partnerhåndtering med globalt nedslagsfelt.

Kompetanseområder:

 • Prosjekt- og programledelse
 • Produktledelse
 • Prosessetablering
 • Forretningsutvikling
 • Internasjonal ledelse
 • Endringsprosesser
 • Relasjonsbygging
 • Sertifisert i PRINCE2 og MoP

Arbeidserfaring:

 • Habberstad AS, Senior Rådgiver
 • The Qt Company AS, Head of Partnering and Ecosystem
 • Digia Norge AS, Senior Business Operations Manager
 • Nokia Norge AS, Business Operations Manager
 • Trolltech AS, Special Projects Director, Business Development Director, Senior Business Developer
 • Booz Allen & Hamilton, Associate
 • Statoil AS, Rådgiver, Senior Systemkonsulent
 • Utenriksdepartementet, Ambassadevakt og russisk tolk

Kontaktinformasjon:

E-post: kristen.tveter@habberstad.no
Telefon: +47 92 09 06 34

LinkedIn