<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=498504343650697&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kristine Lindberg

Lederutvikling og medarbeiderskap,

Bærekraftig ledelse

Kristine Lindberg har 20 års erfaring fra organisasjoner i både frivillig og statlig sektor, hvor hun har jobbet med og ledet prosjekter innen organisasjons- og lederutvikling, teamledelse, medarbeiderskap og miljø- og bærekraft. Kristine har en master i organisasjonsutvikling, teamledelse og grønn vekst, og har i tillegg gjennomført en konsulentutdanning. I sine roller som prosjekt- og prosessleder, teamleder og seniorrådgiver har hun samarbeidet på tvers av sterke fagmiljøer, coachet ledere og medarbeidere i utfordringer og dilemmaer, og bidratt til å styrke organisasjoners og lederes evne til å skape ønsket endring.

Med sin helhetlig og praksisnære tilnærming er hun en etterspurt prosessleder, som tar i bruk pedagogiske verktøy, metoder og perspektiver fra ulike fagområder og klassisk litteratur. Kristine har en kundeorientert tilnærming og en genuin nysgjerrighet på hvordan samspillet mellom mennesker, kultur og teknologi i organisasjoner og team påvirker forutsetninger for prestasjoner, trivsel og kreativitet.

Kristine er bærekraftsansvarlig i Habberstad. Les mer om hennes rolle innen bærekraft her 

Kompetanseområder

    • Ledelse- og organisasjonsutvikling
    • Strategisk kompetanseledelse
    • Medarbeiderskap; kultur og arbeidsmiljøutvikling
    • Strategi-implementering
    • Bærekraftsledelse 
    • Prosessleder
    • Storytelling
    • Lederkommunikasjon
    • Teamutvikling
    • Selvledelse

 


 

Arbeidserfaring:

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi)/
  • Framtiden i våre hender
  • Norsk Folkehjelp
  • Eritrea Rainbow International Pre-school

 

Kontaktinformasjon:

E-post: kristine.lindberg@habberstad.no
Telefon: +47 47 37 27 57

LinkedIn